தோனி கையுறை சர்ச்சை: பாக். வீரர்களின் கோரிக்கைக்கு தடை போட்ட இம்ரான் கான்!

வரும் 16- ஆம் தேதி இந்தியாவுக்கு எதிராக நடக்கும் போட்டியின்போது ஒவ்வொரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தும் போது, வித்தியாசமான முறையில் களத்தில் கொண்டாட, திட்டமிட்டனர்.

தோனி கையுறை சர்ச்சை: பாக். வீரர்களின் கோரிக்கைக்கு தடை போட்ட இம்ரான் கான்!
வரும் 16- ஆம் தேதி இந்தியாவுக்கு எதிராக நடக்கும் போட்டியின்போது ஒவ்வொரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தும் போது, வித்தியாசமான முறையில் களத்தில் கொண்டாட, திட்டமிட்டனர்.