பிரெஞ்ச் ஓபன் பட்டம் வென்ற ஆஸ்லே பர்டி

பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீராங்கனையான ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஸ்லே பர்டி பெற்றுள்ளார்.

பிரெஞ்ச் ஓபன் பட்டம் வென்ற ஆஸ்லே பர்டி
பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீராங்கனையான ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஸ்லே பர்டி பெற்றுள்ளார்.