இது சென்னையின் 'கானா' பொங்கல்: சிறுவர்களுடன் பாடகர் ஜெகன் உற்சாகம்!

மண் மணக்கும் பொங்கலில், சென்னையை பொறுத்தவரை கானா பாடல்களால் வரவேற்கிறார்கள் இந்த கலைஞர்கள். சென்னையின் கானா கலைஞர்களின் பாடல் பொங்கலை மேற்கண்ட சிறப்பு வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

இது சென்னையின் 'கானா' பொங்கல்: சிறுவர்களுடன் பாடகர் ஜெகன் உற்சாகம்!

மண் மணக்கும் பொங்கலில், சென்னையை பொறுத்தவரை கானா பாடல்களால் வரவேற்கிறார்கள் இந்த கலைஞர்கள். சென்னையின் கானா கலைஞர்களின் பாடல் பொங்கலை மேற்கண்ட சிறப்பு வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.