பெரியநாயக்கன் பாளையத்தில் ராட்சத குழாய் உடைந்து தண்ணீர் பீய்ச்சியபடி வெளியேற்றம்

பெரியநாயக்கன் பாளையத்தில் ராட்சத குழாய் உடைந்து தண்ணீர் பீய்ச்சியபடி வெளியேற்றம்